בואי לבדוק אם שיטת אילה ברלין תעזור גם לך

במה מעניין אותך לטפל?

באיזה שעות נוח לך לדבר?